Đông trùng Hạ Thảo

Đông trùng Hạ Thảo là loại nấm duy nhất trong tự nhiên có đặc điểm sinh học vừa là động vật (vào mùa đông), vừa là thực vật (vào mùa hạ) nên các chất có trong Đông Trùng Hạ Thảo rất quý hiếm mà không một loại nấm nào có được.

Hiển thị tất cả 6 kết quả